Technische specificaties Totem boeidelen, rabatdelen en sierlijsten

Duurzaamheidsklasse II, volgens NEN-EN 350-2


Kunstmatig gedroogd naar 14%
Volumieke massa 350-400 kg/m3


PEFC gecertificeerd


Uitermate geschikt voor boeidelen, lijstwerk & gevelbekledingTotem, een zorgeloos totaal
concept

De grote verscheidenheid aan combinaties die mogelijk zijn met de Totem Boards & Profiles maken dit samen tot een uniek totaalconcept welke uit voorraad leverbaar is. Met onze eigen houtbewerkingsafdeling kunnen wij ook specifieke wensen invullen m.b.t. maatvoering en afwerking.

Totem is kwalitatief een hoogwaardig en veelzijdig product. Wanneer de Totem Boards & Profiles worden verwerkt volgens de Totem verwerkingsvoorschriften wordt er 15 jaar garantie afgegeven. Dit maakt het Totem concept compleet.

Technische informatie

Verwerking & Montage Totem boeidelen

Verwerking
De belangrijkste aandachtspunten voor de verwerking van Totem Boards zijn ventilatie en dilatatie. Voldoende ventilatie aan zowel boven- als onderzijde van de boeidelen zorgt ervoor dat condensatievocht afgevoerd kan worden. Daarnaast is het van groot belang om tussenruimte tussen de boeidelen, oftewel dilatatie, aan te houden. Door deze dilatatie kunnen de randen eenvoudig worden onderhouden en hebben de boeidelen ruimte om nog iets te werken. Onderstaande figuren geven voorbeelden weer van zowel ventilatie als dilatatie.

VOORBEELDEN BEVESTIGING BOEIDELEN


 

Buitenhoeken

 

Binnenhoeken

 

Ontmoeting horizontaal aangebrachte delen

Ontmoeting verticaal aangebrachte delen

 

Detailvoorbeeld ventilatie

Periodieke controle & onderhoud

Controleer tenminste één keer per twee jaar het schilderwerk van de boeidelen op beschadigingen en slijtage en werk waar nodig adequaat beschadigingen bij. Hanteer een 6 jarige onderhoudscyclus voor het schilderwerk van alle kleuren. Kijk voor het onderhoudsschema en advies op ankerstuyshop.nl/TOTEM of raadpleeg uw verfleverancier.

Garantieverklaring Totem boeidelen, rabatdelen en sierlijsten

Wij bieden 15 jaar garantie op Totem Boards & Profiles, mits de verwerkingsvoorschriften volledig worden nageleefd. Door op onderstaande button te klikken kunt u de verwerkingsvoorschriften en de bijpassende garantieverklaring nalezen. Mocht u kiezen voor een alternatief verfsysteem  blijft de garantie van toepassing op de grondlaag en moet de schilder de garantie overnemen.

Garantiestempel Totemboards